Planer

Valpar väntas Efter Yanti och Fajter i månadsskiftet mars/april

 

 

 Yanti stå

Engelaiz Yanti

Godg Mentaltest, BH, godk startklass

HD A, Knä ua, Hjärta 0, Spondylos jugend 0

mer om Yanti HÄR

 

 

Fajter stå

Per-Otzberg Fajter

uppfl till lkl spår

Mer om Fajter HÄR