Planer

Valpar planeras efter Engelaiz Disney "Axa"

Vi är jätteglada över möjligheter att ta en kull på Axa

hon förväntas löpa under hösten

 

 

 

 Axa ståAxa huv

 

 

 

Engelaiz Disney

HD B, Knä ua

Hjärta 0, Spondylos BK munchen 0

Axa är utställd med stor framgång hon har många placeringar och vinster på specialutställning med CK, 2018 placerades hon som nr 3 öppenklass på Atibox

Korad 474p

Godk Akl spår, uppdlyttad startklass lydnad

"Axa" tränas nu för start i IPO