Planer

 Vi har inga valpar planerade just nu

tikar som står på tur

Feliz, väntas löpa i slutet av 2019

Axa, väntas löpa febr/mars 2020